Naturreservat runt Valö

Runt om i Östergötland finns det flera fantastiska naturreservat, och så även i Björkfors med omnejd. Bland annat kan vi erbjuda Valös naturreservat precis på andra sidan bron från vårt sommarcafe. Men även Idhults naturreservat där vi erbjuder rundvandring med fika på Valö under vår sida evenemang. Läs mer om naturreservaten nedan. 

Valö naturreservat

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd. Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida.

Idhults naturreservat

Uppe på krönet av en höjdrygg ligger Idhults by i ett äldre odlingslandskap. Här har du en storslagen utsikt över omgivande marker. Bland stenröserika tegar och betesmarker finns en mycket intressant flora. Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida.